Dane adresowe

HILLTECH S.A.

ul. Zwoleńska 130
04-761 Warszawa

tel.: 22 380 9000
info@hilltech.pl
www.hilltech.pl

 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000679124, REGON 260577293, NIP: 6572906213
Kapitał zakładowy: 400.000 złotych wpłacony w całości

Formularz kontaktowy