Dla akcjonariuszy

29.09.2020 r. - Walne zgromadzenie akcjonariuszy.

30.09.2020 r. - Wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

Zarząd Spółki HILTECH M&S S.A. z siedzibą w ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce (dalej Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spólek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z  2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych ( poniedziałek - piątek w godzinach 9:00-15:00.